...

Οδηγός σχεδιασμού και εφαρμογής Προγράμματος

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης: Πλαίσιο αναφοράς, SELFIE

...

Πιστοποίηση Σχολείων και Εκπαιδευτικών

Το Πρόγραμμα “Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες”...

...στοχεύει στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή της διεύθυνσης του σχολείου και ομάδας εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών ορίζονται από τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.

Κάθε σχολική μονάδα θα κληθεί να αναπτύξει σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα υλοποιούνται δράσεις για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Παράλληλα, η σχολική μονάδα θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της κάθε δράσης, αναθεωρώντας όπου και όταν χρειάζεται το σχέδιο δράσης. Θεωρείται σημαντική η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου αλλά και της διεύθυνσης του σχολείου για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών για ανάπτυξη κουλτούρας ανταλλαγής και διαμοιρασμού καλών πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνονται διαδικτυακές συναντήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στις οποίες οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζουν τις δικές τους εμπειρίες και καλές πρακτικές. Παράλληλα, οι Εκπαιδευτικοί πυρήνες θα τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης μέσα από προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης από συμβούλους και συνεργάτες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, θα πιστοποιούνται ως Καινοτόμα σχολεία για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. για την τρέχουσα σχολική χρονιά και τους παραχωρείται η πλακέτα του Προγράμματος. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πιστοποιούνται ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. για την τρέχουσα σχολική χρονιά και θα τους απονέμεται σχετικό πιστοποιητικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Προγράμματος.

Επόμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Τελευταίες Ανακοινώσεις

04 Σεπ. 2017

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προσφέρει και φέτος αριθμό προγραμμάτων και δράσεων...

Ανακοινώσεις
07 Ιούν. 2017

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διοργανώνει...

Ανακοινώσεις
20 Ιαν. 2017

Παρακαλώ βρείτε συνημμένη πρόσκληση σε Ημερίδα για την τελική φάση αξιολόγησης των...

Ανακοινώσεις
02 Δεκ. 2016
Προσκαλείστε σε διαδικτυακή συνάντηση για το Πρόγραμμα «Καινοτόμα σχολεία και εκπαιδευτικοί πυρήνες», που θα γίνει την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016, στις 12.00-13.00.
 
Ανακοινώσεις

Τελευταίες Ειδήσεις

29 Ιαν. 2017
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ...
Ειδήσεις
29 Ιαν. 2017
Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος επιστημονικός προβληματισμός, ο δημιουργικός ...
Ειδήσεις
15 Δεκ. 2016
Έργο «NEStOR: Networked European School Web Radio » (Πρόγραμμα Erasmus+ Key Action 2)
Ειδήσεις
24 Νοέ. 2016
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αναβάθμιση του επιστημονικού διαλόγου για θέματα που... 
Ειδήσεις
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο