Παραδείγματα δράσεων – καλές πρακτικέςΥπάρχει εύρος επιμορφωτικών δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε θέματα αποτελεσματικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη σχολική μονάδα. Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά μερικές ως προκαταρκτικές εισηγήσεις. Αναμένεται πως η κάθε σχολική μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές της, θα εμπλουτίσει τις εισηγήσεις αυτές με άλλες, καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις
 
 • Δειγματικές διδασκαλίες:
Ο εκπαιδευτικός πυρήνας κάνει δειγματική διδασκαλία με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. την οποία παρακολουθεί αριθμός συναδέλφων του σχολείου. Ακολουθεί συζήτηση που αφορά στο σχεδιασμό του μαθήματος και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συζήτηση το Έντυπο παρακολούθησης δειγματικής διδασκαλίας.
 
 • Συνδιδασκαλίες:
Ο εκπαιδευτικός πυρήνας σχεδιάζει μαζί με ένα ή περισσότερους συναδέλφους μάθημα με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. το οποίο εφαρμόζουν μαζί στην τάξη. Ακολουθεί συζήτηση για την αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Έντυπα μαθησιακού σχεδιασμού με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. και παρακολούθησης δειγματικής διδασκαλίας.
 
 • Σεμινάρια / εργαστήρια σε ομάδες συναδέλφων
Μπορεί να διεξαχθεί διερεύνηση αναγκών και ενδιαφερόντων των συναδέλφων εκπαιδευτικών βάσει τις οποίας να προσφερθούν σεμινάρια ή εργαστήρια. Τα σεμινάρια / εργαστήρια μπορεί να προσφέρει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός πυρήνας ή να καλέσει άλλους φορείς (πχ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Θέματα που συνήθως ζητούνται αφορούν διαδραστικούς πίνακες, web2.0 εργαλεία, επεξεργαστές εικόνας και βίντεο)
 
 • Αξιοποίηση κοινής ώρας συντονισμού ειδικοτήτων
   
 • Διερεύνηση και εφαρμογή έτοιμων εκπαιδευτικών σεναρίων από διαδικτυακά αποθετήρια (π.χ. www.e-epimorfosi.ac.cy, Φωτόδεντρο, Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο)
   
 • Παρουσίαση διαδικτυακών εργαλείων και περιβαλλόντων (π.χ. moodle, google docs)
   
 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού περιεχομένου που παρέχει το Υπουργείο (π.χ. Ψ.Ε.Π., πακέτο για Ασφαλές Σχολείο για το διαδίκτυο)
   
 • Παρουσίαση προγραμμάτων που αφορούν στις Τ.Π.Ε. και υποστήριξη για συμμετοχή σε αυτά (π.χ. Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, διαγωνισμός για μαθησιακές εισηγήσεις με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε., πιστοποίηση eSafety)
   
 • Παρουσίαση ερευνητικών έργων που αφορούν σε Τ.Π.Ε. και συζήτηση αποτελεσμάτων σε σχέση με τη σχολική μονάδα (π.χ. Ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων EUfolio, ePortfolio, Αξιολόγηση για τη μάθηση, κομβικές δεξιότητες 21ου αιώνα)


 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
 • FaceBook
 • Twitter
 • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο