Λίστα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Στα πλαίσια του Προγράμματος προσφέρονται προς τους Εκπαιδευτικούς πυρήνες διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης για τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη. Δήλωση εγγραφής μπορούν να κάνουν μόνο οι Εκπαιδευτικοί Πυρήνες.  

Στην πιο κάτω λίστα μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα επιμόρφωσης που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016, με χρονολογική σειρά.
 

Προηγούμενα Σεμινάρια

Το έργο «MENTEP: Mentoring Technology Enhanced Pedagogy» στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσα από επιμρφωτικές δραστηριότητες Mξιοποιώντας ΜOOCs και μέσα από διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης.

Α΄Μέρος : Παρουσίαση πως οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την αγορά εργασίας. B'Μέρος : Παρουσίαση της πλατφόρμας "Moodle" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning) και δυνατότητες χρησιμοποίησης της από το κάθε σχολείο. Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει: (1) Γενική περιγραφή πλατφόρμας, (2) Πλεονεκτήματα υπηρεσίας, (3) Χρησιμοποίηση της πλατφόρμας, (4) Περιγραφή των εργαλείων παραγωγικότητας , δημιουργίας μαθήματος , learning analytics και αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική πράξη, (5) Εισαγωγή στο Moodle και δοκιμαστική χρήση (hands on).

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι το νομικό καθεστώς της δημιουργίας και της χρήσης έργων στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις προστασίας ενός έργου από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και το καθεστώς απόδοσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί έργων που δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επίσης, θα αναλυθούν οι βασικοί κανόνες σε σχέση με την δυνατότητα της χωρίς άδεια χρήσης προστατευόμενων από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας έργων από εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο της διδασκαλίας και της έρευνας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνει εισαγωγή στην έννοια της ρομποτικής, στη χρησιμότητα και αναγκαιότητά της, σε διάφορες χρήσεις και εφαρμογές της ρομποτικής στην καθημερινότητά μας. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις φιλοσοφίες ενσωμάτωσης της Ρομποτικής στην Εκπαίδευση: 1) ως Γνωστικό Αντικείμενο και 2) ως Εργαλείο Μάθησης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση και επεξήγηση δειγματικών μαθημάτων και διδακτικών παρεμβάσεων ενσωμάτωσης της ρομποτικής στην εκπαιδευτική πράξη. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση και εκμάθηση 2 εκπαιδευτικών πακέτων ρομποτικής: Bee Bots & Blue Bots και Lego WeDo. Θα γίνουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θα επεξηγηθούν τρόποι ενσωμάτωσης του πακέτου ρομποτικής Bee Bots & Blue Bots. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προγραμματίσουν διάφορα ρομποτικά μοντέλα με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικής Lego WeDo μέσω λογισμικού οπτικού προγραμματισμού του συγκεκριμένου πακέτου. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με διάφορες ασκήσεις προγραμματισμού όπως επίσης θα παρουσιαστούν και θα επεξηγηθούν διάφοροι τρόποι ενσωμάτωσης του συγκεκριμένου πακέτου ρομποτικής.

Το Office 365 είναι μια συλλογή από εφαρμογές και υπηρεσίες που λειτουργούν μέσω του διαδικτύου, και τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια ποικιλία συσκευών.Μερικές από τις βασικές εφαρμογές και υπηρεσίες που περιλαμβάνει είναι: (α) Εφαρμογές παραγωγής «Office Online» στις οποίες περιλαμβάνονται online εκδόσεις των Word, Excel, PowerPoint και OneNote, (β) υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mail), ημερολογίου (Calendar) και επαφών (People), μέσω της εφαρμογής Outlook Web App (online έκδοση του γνωστού Outlook), (γ) υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud της Microsoft (OneDrive), (δ) ιδιωτικό κοινωνικό δίκτυο (Yammer). To OneNote, είναι ένα ψηφιακό σημειωματάριο για την καταγραφή, την αποθήκευση και την κοινή χρήση κάθε είδους πληροφοριών. Με το OneNote Online μπορείτε, μέσω του Office 365, να δημιουργήσετε, να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα σημειωματάρια OneNote που δημιουργήσατε στο OneDrive.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν τη διδακτική τους πράξη με στόχο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, αξιοποιώντας δυνατότητες των Τ.Π.Ε. Οι συμμετέχοντες μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (όπως Padlet, Framapad, Google Forms) θα έχουν την ευκαιρία: να συνδέσουν χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης με δυνατότητες των Τ.Π.Ε., να εισαχθούν στο θεωρητικό υπόβαθρο για αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση σύμφωνα με το μοντέλο S.A.M.R., να συζητήσουν μαθησιακές δραστηριότητες με την αξιοποίηση εργαλείων Τ.Π.Ε.

Το Sway είναι μία δημιουργική εφαρμογή που σας βοηθά να εκφραστείτε και να το μοιραστείτε με άλλους. Με το Office Mix μπορεί κάποιος να δημιουργήσει εύκολα διαδραστικά μαθήματα μέσα από το PowerPoint.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικού και Γυμνασίου οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν το μάθημα της ρομποτικής στην τάξη τους, με σκοπό τη διδασκαλία βασικών εννοιών προγραμματισμού. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: (α) Σύντομη παρουσίαση για τις δυνατότητες της συσκευής Engino Robotics Platform (ERP) και την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Engino, (β) Εισηγήσεις πρακτικών μαθημάτων με επίδειξη ρομποτικών μοντέλων και σχεδίων διδασκαλίας: διάβαση πεζών, ακολουθία μαύρης γραμμής, εύρεση αντικειμένων, αποφυγή εμποδίων και ασύρματος έλεγχος ρομποτικού χεριού, (γ) πρακτική εξάσκηση προγραμματισμού από τους εκπαιδευτικούς, τόσο με χειροκίνητο τρόπο όσο και μέσω του λογισμικού ERP με ρύθμιση μεταβλητών και προσθήκη συνθηκών (IF, WHILE, REPEAT). Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν μαζί τους τον προσωπικό τους υπολογιστή (με ποντίκι). Επίσης, θα πρέπει να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν το λογισμικό Engino Robotics καθώς και το βιβλιαράκι ρομποτικής που περιέχει όλα τα πειράματα, θεωρία, οδηγίες χρήσης και οδηγίες κατασκευής των ρομπότ (βλ. χρήσιμοι σύνδεσμοι).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο