Εφαρμογές ελεύθερης πρόσβασης κατά τη διδακτική πράξη

Από 21/02/2017, 16:00:00 Μέχρι 21/02/2017, 18:00:00
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία
Ροδούλα Σαμψών Σάββα, Εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την αξιοποίηση διαφόρων εφαρμογών ελεύθερης πρόσβασης κατά τη διδακτική πράξη με γνώμονα την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των δεξιοτήτων των μαθητών. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο αυτό έχει προγραμματιστεί από το Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εντάσσεται στη Σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Η δράση οργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης και στοχεύει στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα και σε αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην τάξη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οι εγγραφές για συμμετοχή στα σεμινάρια της Σειράς «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους» αρχίζουν στις 23 Ιανουαρίου 2017 και θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, στην ενότητα Εξειδικευμένα Σεμινάρια. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν μέχρι και 3 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο