Έντυπα Προγράμματος

Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το Πρόγραμμα έχουν ως στόχο να βοηθήσει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα και αφορούν στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων και στην αυτό-αξιολόγηση. Σημειώνεται ότι η σχολική μονάδα μπορεί να αναπτύξει και να μοιραστεί το δικό της υλικό το οποίο μπορούν να βοηθήσει στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Έντυπα:

Παρουσιάσεις:

  • Εναρκτήρια συνάντηση (pdf)
  • 1η διαδικτυακή συνάντηση (pdf)
  • 2η διαδικτυακή συνάντηση (pdf)
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
  • FaceBook
  • Twitter
  • YouTube
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Υπουργείο Παιδείας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο