Ημερομηνία

01/03/2019

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση της κατανόησης και των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και αύξηση του ενθουσιασμού τους και των κινήτρων τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Περιγραφή δράσης

Χρήση των tablets για προβολή κινητικών δεξιοτήτων και οπτικογράφηση των κινητικών δεξιοτήτων των ίδιων των μαθητών με σκοπό την δημιουργική και κριτική σκέψη για βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων. Επίσης, χρήση του προγράμματος Kahoot ή Google Form από τους μαθητές για ψηφοφορία και βαθμολογία σε προγράμματα ρυθμικής γυμναστικής που θα δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά.

Εικόνες

en_GBEnglish