Ημερομηνία

01/12/2019

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου να κατανοήσουν βασικές αρχές ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση και οργάνωση του σχολείου, καθώς και στη μαθησιακή διαδικασία και συγκεκριμενα στην αξιολόγηση.

Περιγραφή δράσης

-Προετοιμασία εντύπου από τη συντονιστική ομάδα που θα δοθεί στο προσωπικό με χρήσιμες εφαρμογές που αφορούν την επικοινωνία και την οργάνωση της σχολικής μονάδας (Google Drive, Dropbox, Viber, LAN Messenger, εφαρμογή για αποστολή SMS, Teams) και εργαλεία αξιολόγησης (Class Dojo, Plickers, Kahoot, Google Forms). Ο κάθε εκπαιδευτικός θα σημειώσει τα εργαλεία τα οποία τον ενδιαφέρουν για σκοπούς επιμόρφωσης. -Καταρτισμός προγράμματος επιμόρφωσης. Οι επιμόρφωσεις θα γίνουν σε χρόνο συνεδρίας προσωπικού (από εκπαιδευτικούς του σχολείου και λειτουργούς του Π.Ι), καθώς και μέσα από δειγματικά μαθήματα και συνδιδασκαλίες. Θα συμπεριλαμβάνουν γνωριμία με τις εφαρμογές και τα εργαλεία και παραδείγματα αξιοποίησης με αναφορές στην προστιθέμενη αξία τους.

Εικόνες

en_GBEnglish