Δράσεις

01/10/2022

Δοκιμαστικό Σχολείο

Ενημέρωση των μαθητών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (π.χ. Γραμμή Βοήθειας) όπου μπορούν να λάβουν συμβουλές και στήριξη για θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου.Διευθέτηση παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου της χώρας, για τη διαδικτυακή ασφάλεια.Παρότρυνση των μαθητών να φτιάξουν σύντομα βίντεο για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου.Παρότρυνση των μαθητών να κάνουν έρευνα για θέματα διαδικτυακής ασφάλειας, συγγραφή ιστορίας και σεναρίου σχετικών με τα βασικά μηνύματα που θέλουν να περάσουν στο κοινό και την αφήγηση, πρόβες, σκηνοθεσία, μερικές φορές ερμηνεία, μοντάζ και άλλες εργασίες που έπονται της παραγωγής.Διεξαγωγή μίνι φεστιβάλ ταινιών στο σχολείο, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα βίντεό τους. Απαιτείται η εμπλοκή και άλλων τάξεων του σχολείου και των γονέων.

11/03/2021

Δοκιμαστικό Σχολείο

Νέα δράση

29/12/2020

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

  Η βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διαδικασίες ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης. Η προώθηση της μεθόδου της συνδιδασκαλίας.

  29/12/2020

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

  Ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφοράς των μαθητών ώστε να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα και κριτικό πνεύμα. Έμφαση στην ασφαλή και υπεύθυνη συμπεριφορά και στον έλεγχο της ποιότητας των πληροφοριών. Προσπάθεια για δημιουργία ψηφιακού υλικού από τους μαθητές (πχ βίντεο, ψηφιακές κάρτες).

  01/12/2020

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

   H συχνή χρήση της Microsoft TEAMS για σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση καθώς και η δημιουργία ψηφιακών πόρων και η ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα TEAMS.

   02/11/2020

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

    Αξιοποίηση του Google apps for education (email, calendar, forum, google doc/ sheets/forms  ) από τη διεύθυνση του σχολείου και το διδακτικό προσωπικό για καλύτερη οργάνωση, συγγραφή σχεδίων δράσης, επικοινωνία και ενημέρωση εντός της σχολικής μονάδας

    01/11/2020

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ - ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΟΚΚΟΥ

    Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών και υποβολή τους στο «Φωτόδεντρο Κύπρου». Θα γίνει προσπάθεια όπως εμπλακούν εκπαιδευτικοί από διαφορετικές ειδικότητες και τάξεις. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα συνδέεται με την επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.  

    02/12/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΑ) - ΤΣΙΡΕΙΟ

    Στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών Γ΄ δημοτικού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα μάθημα με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας (τρισδιάστατα γυαλιά). Σκοπός του μαθήματος ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά τον κειμενικό τύπο της περιγραφής, μέσα από την περιγραφή θαλάσσιου ζώου, αναγνωρίζοντας τον λειτουργικό ρόλο των επιθέτων, παρομοιώσεων και μεταφορών, αξιοποιώντας παράλληλα πληθώρα πολυτροπικών στοιχείων. Αντλώντας πληροφορίες μέσα από την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας τα παιδιά μπόρεσαν να μετασχηματίσουν το υφιστάμενο κείμενο του βιβλίου, εμπλουτίζοντάς το. Στο μάθημα, κάθε παιδί συνοδευόταν από ένα ενήλικο άτομο.

    01/12/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)

    -Προετοιμασία εντύπου από τη συντονιστική ομάδα που θα δοθεί στο προσωπικό με χρήσιμες εφαρμογές που αφορούν την επικοινωνία και την οργάνωση της σχολικής μονάδας (Google Drive, Dropbox, Viber, LAN Messenger, εφαρμογή για αποστολή SMS, Teams) και εργαλεία αξιολόγησης (Class Dojo, Plickers, Kahoot, Google Forms). Ο κάθε εκπαιδευτικός θα σημειώσει τα εργαλεία τα οποία τον ενδιαφέρουν για σκοπούς επιμόρφωσης. -Καταρτισμός προγράμματος επιμόρφωσης. Οι επιμόρφωσεις θα γίνουν σε χρόνο συνεδρίας προσωπικού (από εκπαιδευτικούς του σχολείου και λειτουργούς του Π.Ι), καθώς και μέσα από δειγματικά μαθήματα και συνδιδασκαλίες. Θα συμπεριλαμβάνουν γνωριμία με τις εφαρμογές και τα εργαλεία και παραδείγματα αξιοποίησης με αναφορές στην προστιθέμενη αξία τους.

    01/11/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

    Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών και υποβολή τους στο «Φωτόδεντρο Κύπρου». Θα γίνει προσπάθεια όπως εμπλακούν εκπαιδευτικοί από διαφορετικές ειδικότητες και τάξεις. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα συνδέεται με την επίτευξη των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.

    01/11/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

    Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα σε όλες τις τάξεις και συγκεκριμένα της λειτουργίας class-flow.

    14/10/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄

    Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Στη δράση θα συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου από Α΄- Στ΄ τάξη. Στο πλαίσιο της εβδομάδας αυτής θα σχεδιαστούν κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες προγραμματισμού για όλες τις τάξεις ούτως ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιήσουν στην εκμάθηση νέων εννοιών. Θα γίνει επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου με παραδείγματα έμπρακτης εφαρμογής και θα συνεργαστούμε επίσης με την Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick.

    12/04/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ

    1. Γίνεται επεξήγηση της λειτουργίας των bee bots. Τα παιδιά δοκιμάζουν να παίξουν δίνοντας ελεύθερα οδηγίες στα ρομποτάκια. 2. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των δύο ή των τριών. Περνούν διαδοχικά από τους έξι σταθμούς και βάσει των ερωτημάτων που αναγράφονται στις καρτέλες προγραμματίζουν τα bee bots για να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση. Κάθε δέκα λεπτά γίνεται αλλαγή σταθμού. Οι ομάδες κινούνται κυκλικά (rotation). 3. Αξιολόγηση: μετά την ολοκλήρωση όλων των σταθμών γίνεται αξιολόγηση της δράσης από τα παιδιά με συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης.

    08/04/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ

    • Παρουσιάζεται η εφαρμογή Toontastic στα παιδιά και γίνεται επεξήγηση για το πώς λειτουργεί. • Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και δίνεται σε κάθε ομάδα ένα tablet. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει τον τόπο διεξαγωγής της ιστορίας, τους χαρακτήρες και το σενάριο. • Χρησιμοποιείται η εφαρμογή Toontastic για τη δημιουργία της ιστορίας. • Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία της στην υπόλοιπη τάξη και γίνεται συζήτηση. Τα παιδιά αξιολογούν τις ιστορίες και εισηγούνται πιθανούς τρόπους βελτίωσης.

    01/03/2019

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

    Χρήση των tablets για προβολή κινητικών δεξιοτήτων και οπτικογράφηση των κινητικών δεξιοτήτων των ίδιων των μαθητών με σκοπό την δημιουργική και κριτική σκέψη για βελτίωση των κινητικών τους δεξιοτήτων. Επίσης, χρήση του προγράμματος Kahoot ή Google Form από τους μαθητές για ψηφοφορία και βαθμολογία σε προγράμματα ρυθμικής γυμναστικής που θα δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά.

    en_GBEnglish