Χρονοδιάγραμμα

Γίνε Καινοτόμο Σχολείο

Σημαντικές Ημερομηνίες

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023
Δήλωση συμμετοχής
Τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα από τη ιστοσελίδα pi-eggrafes.ac.cy
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
Εναρκτήρια συνάντηση
Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα. Στη συνάντηση χρειάζεται να συμμετέχει/ουν ο/η Συντονιστής του Προγράμματος ή/και ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 09:00-10:30.
Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
Οκτώβριος 2022 - Νοέμβριος 2023
Αυτοαξιολόγηση SELFIE
Συμπλήρωση διαδικτυακά του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SELFIE από το Διευθυντή του σχολείου, τους Εκπαιδευτικούς και ομάδας μαθητών του σχολείου.
Οκτώβριος 2022 - Νοέμβριος 2023
Οκτώβριος 2022 - Νοέμβριος 2023
Αυτοαξιολόγηση SELFIE for TEACHERS
Συμπλήρωση διαδικτυακά του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SELFIE for TEACHERS από το τους Εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Οκτώβριος 2022 - Νοέμβριος 2023
Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023
Πρώτη συνάντηση προόδου
Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθέι διαδικτυακά στις 12:00-13:00
Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023
Αρχές Δεκεμβρίου 2023
Προκαταρκτικό Σχέδιο δράσης
Τελευταία περίοδος υποβολής προκαταρκτικού Σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.
Αρχές Δεκεμβρίου 2023
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
Δευτερη συνάντηση προόδου
Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθέι διαδικτυακά στις 12:00-13:00
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
Κυριακή, 30 Απριλίου, 2024
Υποβολή στοιχείων δράσεων
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αναλυτικών στοιχείων και αξιολόγησης δράσεων που έχουν υλοποιηθεί
Κυριακή, 30 Απριλίου, 2024
Μάιος - Ιούνιος, 2024
Τελικη Ημερίδα
Τελική ημερίδα Προγραμμάτων Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. για τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Μάιος - Ιούνιος, 2024
en_GBEnglish