Χρονοδιάγραμμα

Γίνε Καινοτόμο Σχολείο

Σημαντικές Ημερομηνίες

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την υλοποίηση του Προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022
Δήλωση συμμετοχής
Τελευταία ημέρα υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα από τη ιστοσελίδα pi-eggrafes.ac.cy
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022
Εναρκτήρια συνάντηση
Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα. Στη συνάντηση χρειάζεται να συμμετέχει/ουν ο/η Συντονιστής του Προγράμματος ή/και ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 09:00-10:30.
Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022
Οκτώβριος 2022 - Νοέμβριος 2022
Αυτοαξιολόγηση SELFIE
Συμπλήρωση διαδικτυακά του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης SELFIE από το Διευθυντή του σχολείου, τους Εκπαιδευτικούς και ομάδας μαθητών του σχολείου.
Οκτώβριος 2022 - Νοέμβριος 2022
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
Προκαταρκτικό Σχέδιο δράσης
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προκαταρκτικού Σχεδίου δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών.
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
Πρωτη συνάντηση προόδου
Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθέι διαδικτυακά στις 12:00-13:00
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου2023
Δευτερη συνάντηση προόδου
Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση προόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθέι διαδικτυακά στις 12:00-13:00
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου2023
Κυριακή, 30 Απριλίου, 2023
Υποβολή στοιχείων δράσεων
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αναλυτικών στοιχείων και αξιολόγησης δράσεων που έχουν υλοποιηθεί
Κυριακή, 30 Απριλίου, 2023
Μάιος - Ιούνιος, 2023
Τελικη Ημερίδα
Τελική ημερίδα Προγραμμάτων Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Π.Ι. για τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Μάιος - Ιούνιος, 2023
elGreek