Ημερομηνία

08/04/2019

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Τα παιδιά να συνεργαστούν στις ομάδες τους για να μπορέσουν ετοιμάσουν την ιστορία τους μέσω της εφαρμογής Toontastic.

Περιγραφή δράσης

• Παρουσιάζεται η εφαρμογή Toontastic στα παιδιά και γίνεται επεξήγηση για το πώς λειτουργεί. • Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και δίνεται σε κάθε ομάδα ένα tablet. Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει τον τόπο διεξαγωγής της ιστορίας, τους χαρακτήρες και το σενάριο. • Χρησιμοποιείται η εφαρμογή Toontastic για τη δημιουργία της ιστορίας. • Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ιστορία της στην υπόλοιπη τάξη και γίνεται συζήτηση. Τα παιδιά αξιολογούν τις ιστορίες και εισηγούνται πιθανούς τρόπους βελτίωσης.

Εικόνες

Συνδέσμοι

en_GBEnglish