Ημερομηνία

02/12/2019

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΑ΄ (ΚΑ) - ΤΣΙΡΕΙΟ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Ελληνικών

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών Γ΄ δημοτικού, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα μάθημα με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας (τρισδιάστατα γυαλιά). Σκοπός του μαθήματος ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά τον κειμενικό τύπο της περιγραφής, μέσα από την περιγραφή θαλάσσιου ζώου, αναγνωρίζοντας τον λειτουργικό ρόλο των επιθέτων, παρομοιώσεων και μεταφορών, αξιοποιώντας παράλληλα πληθώρα πολυτροπικών στοιχείων. Αντλώντας πληροφορίες μέσα από την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας τα παιδιά μπόρεσαν να μετασχηματίσουν το υφιστάμενο κείμενο του βιβλίου, εμπλουτίζοντάς το. Στο μάθημα, κάθε παιδί συνοδευόταν από ένα ενήλικο άτομο.

Εικόνες

Συνδέσμοι

en_GBEnglish