Ημερομηνία

08/01/2017

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια

Περιγραφή δράσης

Ενημέρωση των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου για θέματα ασφαλούς διαδικτύου και δικαιωμάτων χρήσης περιεχομένου. Παράλληλα, εμπλοκή σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

(1) Διενέργεια έρευνας για εντοπισμό του επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και του πεδίου ενδιαφερόντων. Ομάδα παιδιών (oι Μικροί Εκπαιδευτές) αναπτύσσουν ερωτηματολόγιο προς τα παιδιά του σχολείου μας με βάση την καταγραφή των συνηθειών και των γνώσεών τους σε ό,τι αφορά στο Διαδίκτυο. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκδήλωση του σχολείου.

(2) Ενημερωτική παρουσίαση σε μαθητές αλλά και γονείς για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

(3) Εφαρμογή Μαθησιακών Εισηγήσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στα πλαίσια της Μέρας Ασφαλούς Διαδικτύου θα εφαρμοστούν σε όλα τα τμήματα μαθησιακές εισηγήσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για τις δυνατότητες και τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτύου.

(4) Ανάπτυξη κώδικα ασφαλούς χρήσης διαδικτύου. Τα παιδιά, μετά από ειδική συζήτηση και με ειδικούς θα συντάξουν βασικές οδηγίες προς τους συμμαθητές τους αλλά και προς τους γονείς για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

(5) Μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση διαφωτιστικού υλικού διαφόρων ιστοσελίδων θα προβούν σε συγγραφή θεατρικού δρώμενου, παρουσίαση σε powerpoint και δημιουργία βίντεο ώστε τα παιδιά να μάθουν ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται άτομα που γνωρίζουν μέσω διαδικτύου. Το video και η παρουσίαση προβληθεί και στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, αλλά και παιδιά γειτονικού σχολείου (Χρυσελεούσα) για πληροφόρηση και προβληματισμό. Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση του video σε σχετική εκδήλωση του θα σχολείου και θα αναρτηθεί και διαδικτυακά.

Εικόνες

Συνδέσμοι

en_GBEnglish