Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

ΑΦΕΤΗΡΙΑ.

Αναστοχασμός με το SELFIE ως προς την ψηφιακή ικανότητα του σχολείου σας και δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας

Τι περιλαμβάνει;

Κατά την αφετηρία αυτή, θα:

 • Αναστοχαστείτε σχετικά με τη ψηφιακή ικανότητα του σχολείου σας, μέσω του SELFIE.
 • Λάβετε την έκθεση αναφοράς  SELFIE του σχολείου σας.
 • Δημιουργήσετε τη Συντονιστική Ομάδα SELFIE ΡΤΚ του Σχολείου.

Αν έχετε ήδη κάνει το SELFIE και έχετε λάβει την έκθεση αναφοράς SELFIE του Σχολείου σας, μπορείτε απλώς να δημιουργήσετε τη Συντονιστική Ομάδα SELFIE ΡΤΚ του Σχολείου σας και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Πώς το υλοποιούμε;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αναστοχαστείτε σχετικά με την υφιστάμενη ψηφιακή ικανότητα του σχολείου σας χρησιμοποιώντας το SELFIE[1]. Το SELFIE είναι ένα εύχρηστο, διαδικτυακό αναστοχαστικό εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τα σχολεία να αντιληφθούν πώς χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για καινοτόμα και αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Με τον τρόπο που λειτουργεί το SELFIE, πρέπει να:

 • Καταχωρήσετε το σχολείο σας στην πλατφόρμα SELFIE,
 • Ρυθμίσετε τη διαδικασία αναστοχασμού για το σχολείο σας (π.χ., καθορισμός του χρονοδιαγράμματος για την πραγματοποίηση του SELFIE, επιλογή προαιρετικών  θεματικών και αντίστοιχων ερωτήσεων, κ.λπ.),
 • αναπτύξετε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες συγκεκριμένες ερωτήσεις για το σχολείο σας για συλλογικό αναστοχασμό μέσω του SELFIE, και
 • να καλέσετε επικεφαλής του σχολείου, εκπαιδευτικούς, και μαθητές να συμμετάσχουν στο SELFIE.

Όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει τις ερωτήσεις, το SELFIE θα δημιουργήσει μια έκθεση αναφοράς για το σχολείο σας. Αυτή η έκθεση αναφοράς SELFIE του σχολείου θα αποτελέσει τη βάση για το επόμενο Βήμα. Μπορείτε να βρείτε μια σύντομη περιγραφή του SELFIE και των κύριων τμημάτων που καλύπτει η έκθεση αναφοράς SELFIE εδώ .

Παρόλο που η εργαλειοθήκη SELFIE ΡΤΚ μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, είναι καλύτερα να δημιουργηθεί μια Συντονιστική Ομάδα SELFIE ΡΤΚ, μια ολιγομελής ομάδα που θα έχει την ευθύνη για την ενεργοποίηση και την επίβλεψη κάθε βήματος. Η Συντονιστική Ομάδα SELFIE ΡΤΚ αναμένεται να περιλαμβάνει επικεφαλής του σχολείου, όπως τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια και/ή Βοηθούς Διευθυντές, τον/την εκπαιδευτικό που ορίστηκε συντονιστής SELFIE του σχολείου, και άλλα βασικά μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται στη διοίκηση/οργάνωση του σχολείου (π.χ. Επικεφαλής Τμήματος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συντονιστής ΤΠΕ/ψηφιακής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τη σχολική αξιολόγηση, κλπ.). Κατά τη δημιουργία της ομάδας, είναι σημαντικό να αναλογιστείτε κατά πόσο τα μέλη του προσωπικού έχουν τη δυνατότητα να δεσμευτούν και έχουν ευνοϊκή για την καινοτομία στάση ώστε να συνεισφέρουν θετικά, κι επίσης μοιράζονται την άποψη ότι το σχολείο, όσο αποτελεσματικά κι αν λειτουργεί, πρέπει πάντα να βρίσκει τρόπους να βελτιώνεται.

Συνιστάται επίσης να συμπεριληφθούν στην ομάδα εκπρόσωποι μαθητών (π.χ., μέλη του μαθητικού συμβουλίου/επιτροπής), των οποίων η συμπερίληψη και η συμβολή στο ψηφιακό σχέδιο δράσης του σχολείου θα υποστηρίξει το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα καλλιεργήσει στους μαθητές την αίσθηση κοινής ευθύνης.

Τον ρόλο της Συντονιστικής Ομάδας SELFIE ΡΤΚ μπορεί επίσης να εκτελέσει μια υφιστάμενη ομάδα που δημιουργήθηκε ενδοσχολικά.

Τα καθήκοντα της Συντονιστικής Ομάδας SELFIE ΡΤΚ περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη SELFIE ΡΤΚ.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης του σχολείου στη βάση του SELFIE, διασφαλίζοντας ότι οι σκοποί του επιτυγχάνονται.
 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης στη σχολική κοινότητα και διευκόλυνση της εμπλοκής όλου του προσωπικού και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, όπως μαθητών και γονέων.
 • Παροχή συνεχούς στήριξης στο προσωπικό του σχολείου και ενθάρρυνση ενεργούς δέσμευσης καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.
 • Εντοπισμός των αναγκών κατάρτισης και διευκόλυνση της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

[1]https://education.ec.europa.eu/self-reflection-tools/schools-go-digital

Τι υποστήριξη έχουμε;

Εργαλεία

Εργαλείο 0.1

Οδηγός SELFIE για συντονιστές σχολείων 

Οδηγός SELFIE για συντονιστές σχολείων. Στον οδηγό αυτό περιγράφεται πώς γίνεται η εγγραφή στο εργαλείο SELFIE, η ρύθμιση των παραμέτρων του και η χρήση του. Στον οδηγό περιγράφεται επίσης συνοπτικά πώς ένα σχολείο μπορεί να ερμηνεύει και να εφαρμόζει τα αποτελέσματα του SELFIE.

Εργαλείο 0.2

Έλεγχος βήμα προς βήμα

Κατάλογος ελέγχου βήμα προς βήμα. Το αρχείο είναι στα Αγγλικά.

Εργαλείο 0.3

Ερωτήσεις SELFIE

Σε αυτό το αρχείο θα βρείτε όλες τις προτάσεις και τα ερωτήματα του SELFIE ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο – Μάθηση στο χώρο εργασίας). Κάποιες προτάσεις/ερωτήματα – σε ανοικτό μπλε χρώμα – είναι κοινές για όλα τα σχολεία και δεν μπορούν να αλλάξουν.  Άλλες είναι προαιρετικές – αυτές σε ανοικτό πράσινο χρώμα – ώστε να αποφασίσετε αν αναφέρονται στο σχολείο σας και αν θα τις συμπεριλάβετε ή όχι.

Εργαλείο 0.4

Παράδειγμα έκθεσης αναφοράς SELFIE

Αυτό το παράδειγμα έκθεση αναφοράς SELFIE απευθύνεται στους συντονιστές σχολείων για να κατανοήσουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια έκθεση SELFIE για το δικό τους σχολείο. Το πιο κάτω παράδειγμα είναι στα Αγγλικά.

Συμβουλές

Συμβουλή 0.1: Επιπρόσθετες πληροφορίες και βοηθήματα σχετικά με το SELFIE

Μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του SELFIE (https://education.ec.europa.eu/self-reflection-tools/schools-go-digital) για να μάθετε περισσότερα για το SELFIE, να δείτε πώς δουλεύει, να κατανοήσετε καλύτερα γιατί να το χρησιμοποιήσετε, να βρείτε υποστηρικτικό υλικό (π.χ. οδηγό για συντονιστές SELFIE, όλες τις ερωτήσεις του SELFIE, δείγμα της έκθεσης αναφοράς), και να διαβάσετε τα τελευταία νέα.

Συμβουλή 0.2: Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη SELFIE ΡΤΚ μαζί με άλλες πρωτοβουλίες ψηφιακής εκπαίδευσης

Ακόμα κι αν το σχολείο σας χρησιμοποιεί μια προσέγγιση ή ένα εργαλείο διαφορετικό από το SELFIE για τoν ψηφιακό του αναστοχασμό, σκεφτείτε πώς η εργαλειοθήκη SELFIE ΡΤΚ (προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες) θα μπορούσε να σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε ένα πιο αποτελεσματικό Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης.

Συμβουλή 0.3: Βοηθός SELFIE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό SELFIE, ένα σύστημα συνομιλίας (chatbot) το οποίο βοηθά τα σχολεία να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα SELFIE, παρέχοντάς σας βοήθεια σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος SHERPA (https://sherpa4selfie.eu/), στο πλαίσιο του οποίου έχει δημιουργηθεί ο Βοηθός SELFIE.

Βίντεο από ομάδα SELFIE

Σε αυτό το βίντεο, η ομάδα του SELFIE παρουσιάζει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του SELFIE και καθοδηγεί τα σχολεία σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του εργαλείου.

Λίστα ελέγχου αποτελεσμάτων​

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 1

Ανάλυση αποτελεσμάτων SELFIE

elGreek