Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Σχετικά με την Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Ποιος έχει δημιουργήσει την εργαλειοθήκη;

Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK έχει δημιουργηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (CNR-ITD) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου SHERPA – SELFIE HElpeR & Pedagogical innovation Assistant. Περισσότερες πληροφορίες  για το θεωρητικό υπόβαθρο του SELFIE PTK και της αναπτυξιακής του διεργασίας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο των Bocconi et al. (2021) ενώ για το έργο SHERPA, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του έργου SHERPA: https://sherpa4selfie.eu.

elGreek