Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Σχετικά με την Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

Για ποιον δημιουργήθηκε η εργαλειοθήκη;

Η εργαλειοθήκη SELFIE PTK απευθύνεται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία θα ήθελαν να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη ως προς την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, μέσα από μια διαδικασία κατά την οποία θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο SELFIE για την αυτοαξιολόγηση της ψηφιακής τους ικανότητας και ακολούθως θα δημιουργήσουν και θα υλοποιήσουν ένα εξατομικευμένο Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE. Στην υλοποίηση των δράσεων που ορίζονται στο σχέδιο δράσης, ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα προτείνεται να έχει κάποιο ρόλο. Ωστόσο, η κατάρτιση του σχεδίου, η ενεργός εμπλοκή της ηγεσίας του σχολείου και του διδακτικού προσωπικού του σχολείου (θέτοντας κοινούς στόχους και διασφαλίζοντας τη δέσμευσή τους να υλοποιήσουν τις προτεινόμενες δράσεις), και ακολούθως, η επίβλεψη και αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών (και των αποτελεσμάτων τους) αποτελούν την κύρια ευθύνη μιας ομάδας, της Συντονιστικής Ομάδας SELFIE PTK . Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ολιγομελή ειδική ομάδα δράσης που συνήθως αποτελείται από τον Συντονιστή SELFIE του σχολείου, τον/την Διευθυντή/-ντρια του Σχολείου και άλλους Επικεφαλής του Σχολείου (εκπαιδευτικός/-οί που συντονίζουν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, τον συντονιστή ΤΠΕ, τον/την εκπαιδευτικό ψηφιακής εκπαίδευσης, τον/τους υπεύθυνο/-νους εκπαιδευτικό/-ούς για την αξιολόγηση του σχολείου, την κατάρτιση και ανάπτυξη προσωπικού, κ.λπ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέλη του προσωπικού τα οποία εμπλέκονται στην διοίκηση/οργάνωση του σχολείου.

Τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας SELFIE PTK είναι οι κύριοι χρήστες της εργαλειοθήκης SELFIE PTK, ωστόσο μπορούν να επωφεληθούν και άλλοι από αυτό, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων που χρησιμοποιούν θεωρητικά πλαίσια και εργαλεία ψηφιακής ικανότητας, πέραν εκείνων της οικογένειας DigCompOrg-SELFIE, καθώς, επίσης, και ομάδες/δίκτυα σχολείων, τοπικές ή περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές, συμβουλευτικές εταιρείες ψηφιακής εκπαίδευσης, Υπουργεία Παιδείας κ.ο.κ.

elGreek