Ημερομηνία

14/10/2019

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α΄

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Ενσωμάτωση του προγραμματισμού στη διδασκαλία και μάθηση - Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων προγραμματισμού (coding)

Περιγραφή δράσης

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Στη δράση θα συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου από Α΄- Στ΄ τάξη. Στο πλαίσιο της εβδομάδας αυτής θα σχεδιαστούν κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες προγραμματισμού για όλες τις τάξεις ούτως ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιήσουν στην εκμάθηση νέων εννοιών. Θα γίνει επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου με παραδείγματα έμπρακτης εφαρμογής και θα συνεργαστούμε επίσης με την Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Frederick.

Εικόνες

Συνδέσμοι

elGreek