Ημερομηνία

01/10/2017

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΝΑΡΕΚ" (ΑΡΜΕΝΙΚΟ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ σε μια πιο συστηματική βάση για συνεργασία, με στόχο να δημιουργήσουν ένα κοινό έργο

Περιγραφή δράσης

Χρήση προγραμμάτων που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν ή και να συνεισφέρουν την άποψή τους για κάποιο θέμα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των μικρών τάξεων θα αξιοποιήσουν το quizlet για εκμάθηση ορθογραφίας και λεξιλογίου, και το padlet για συνεργασία στη δημιουργία κάποιου έργου. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα μέσα από τα εν λόγω προγράμματα να δημιουργήσουν αξιόλογες δραστηριότητες για τους μαθητές τους τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αρμένικα.

Εικόνες

Συνδέσμοι

en_GBEnglish