Ημερομηνία

04/12/2017

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΝΑΡΕΚ" (ΑΡΜΕΝΙΚΟ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης με τους μαθητές

Περιγραφή δράσης

Εισαγωγή στο Padlet ή/και ClassDojo: Σε μικρές ομάδες οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε μία ή και στις δύο πιο πάνω διαδικτυακές εφαρμογές. Στη συνέχεια οι συνάδελφοι καλούνται να αναπτύξουν μαθησιακές ή και άλλες δραστηριότητες με τα πιο πάνω προγράμματα.To padlet θα χρησιμοποιηθεί και για τις δραστηριότητες etwinning που θα γίνουν τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο σχολείο μας. Μέσα από τη δράση αυτή καλύπτονται και στόχοι που αφορούν την κουλτούρα του σχολείου, και ειδικότερα τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Στόχοι: 1.Να αξιοποιηθούν τα δύο προγράμματα και από άλλους συναδέλφους. 2. Nα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και σε ώρες εκτός σχολείου μέσω του padlet. 3. Nα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών μέσω του class dojo.

en_GBEnglish