Ημερομηνία

01/11/2016

Σχολείο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΚΑ)

Εκπαιδευτικός

Δράση

Στόχος

Αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους μαθητές ως ένα δυναμικό εργαλείο για ενίσχυση της αυτόνομης μάθησης αλλά και τη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Περιγραφή δράσης

Σύνταξη κειμένου και δημιουργία σύντομου αλλά ευχάριστου βίντεο, εύκολα κατανοητό σε όσους γνωρίζουν την Αγγλική. Το βίντεο θα γίνει με το MovieMaker. Μέσα από τη διαδικασία αναμένουμε τα παιδιά να γνωρίσουν το εργαλείο αυτό και να εξοικειωθούν με τη χρήση του. Η δραστηριότητα αυτή θα ενταχθεί στο μαθήμα της Γεωγραφίας και των Αγγλικών.

Εικόνες

Συνδέσμοι

en_GBEnglish