Δράσεις

10/01/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ

Για να δοθούν πρόσθετα κίνητρα εμπλοκής των μαθητών, τόσο στα πλαίσια μαθημάτων όσο και στα πλαίσαι απογευματινών δραστηριοτήτων, δόθηκε η ευκαιρία -εθελοντικά- να εμπλακούν σε διαγωνισμούς ρομποτικής. Συγκεκριμένα, παιδιά της Α', Ε' και Στ' τάξης έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς ρομποτικής οι οποίοι όμως απαιτούσαν συνεχή ετοιμασία (ξεχωριστά από τα απογευματινά μαθήματα που έγιναν στο σχολείο σε εθελοντική βάση) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σημειώνουμε πως ο διαγωνισμός First Lego League διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ ο διαγωνισμός Robotex υπό την αιγίδια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα: (α) Οι μαθητές της Ε' τάξης του σχολείου μας συμμετείχαν με δική τους εργασία στο διαγωνισμό First Lego League με θέμα το διάστημα. Ερεύνησαν ένα θέμα που αφορά τη ζωή στο διάστημα και δημιούργησαν μια δική τους ρομποτική κατασκευή. Έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό που έγινε στη Λεμεσό (Μητρόπολη Λεμεσού) στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού First Lego League. Ο διαγωνισμός: Οι μαθητές δημιούργησαν ένα ρομπότ το οποίο εκτέλεσε με επιτυχία τις αποστολές του διαγωνισμού (προκαθορισμένη πίστα με συγκεκριμένες αποστολές, π.χ. μετακίνηση αντικειμένων). Επίσης, παρουσίασαν με επιτυχία τη δική τους λύση (παραγωγή οξυγόνου στο διάστημα με χρήση φυτών) και πήραν το 1ο βραβείο Έμπνευσης, γεγονός που δείχνει την αξία της εργασίας τους. Τον κύριο λόγο των είχαν οι μαθητές ενώ οι εκπαιδευτικοί συντόνιζαν την εργασία τους. (β) Οι μαθητές της Α' τάξης του σχολείου μας έλαβαν μέρος με δική τους εργασία στο διαγωνισμό First Lego League Jr με θέμα τη ζωή στη Σελήνη. Ερεύνησαν τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος θα μπορούσε να καλλιεργήσει τη δική του τροφή στο διάστημα ώστε να χρειάζονται λιγότερα τρόφιμα από τη γη. (γ) Οι μαθητές της Στ' τάξης έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό Robotex. Κατασκεύασαν το δικό τους ρομπότ με Engino, βασιζόμενο στις προδιαγραφές του διαγωνισμού, και το βελτίωναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς ώστε στις 29 Ιουνίου να λάβουν μέρος στο αγώνισμα της Ακολουθίας Γραμμής (Line Following).

01/12/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

  Xρήση των tablets για παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και συγκεκριμένα για παραγωγή εικονογραφημένης ιστορίας η οποία στη συνέχεια θα ηχογραφηθεί από τα παιδιά.

  26/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)

  Να χρησιμοποιηθούν tablets με εγκατεστημένη την εφαρμογή Human Body (male) Educational VR 3D ώστε να δουν οι μαθητές τα εσωτερικά όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Η δραστηριότητα ακολουθεί την πορεία διδασκαλίας της ενότητας Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία Γ τάξης "Το σώμα και η Υγεία μας", όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (http://fysed.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/ypos-c-dim).

  21/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ

  Εισαγωγή στις εφαρμογές Class Dojo και Padlet: Κατά τον χρόνο συνεδρίας προσωπικού η εκπαιδευτικός Αναστασία Σπύρου θα ενημερώσει την ολομέλεια των εκπαιδευτικών για τις εφαρμογές Class Dojo και Padlet. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να εφαρμόσουν το Class Dojo και το Padlet στη δική τους τάξη. Αναμένεται ότι κατ᾽αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών μέσω του Class Dojo και θα γίνεται καλύτερη διαχείριση της τάξης με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών. Παράλληλα μέσω της χρήσης του Padlet θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και θα διευκολυνθεί η μάθηση των παιδιών, ενώ παράλληλα το μάθημα θα γίνει ελκυστικότερο.

  20/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ

  Δημιουργία τράπεζας υλικού μέσα από την πλατφόρμα G Suite for Education. Ανταλλαγή επισκέψεων στις τάξεις και αλληλοπαρακολούθηση μαθημάτων όπου χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ. Επιμόφωση από συνεργάτες στον σχολικό χρόνο και χώρο. Παρακολούθηση σεμιναρίων σε εξωσχολικό χρόνο.

  04/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)

  Εκπαιδευτικοί του σχολείου ενσωματώνουν την εκπαιδευτική ρομποτική στα μαθήματα Σχεδιασμός και Τεχνολογία και Μαθηματικά. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό πακέτο Lego Mindstorm EV3. Αφού οι μαθητές φτιάξουν με τα τουβλάκια lego ένα απλό ρομπότ, θα εκπαιδευτούν στο λογισμικό που συνοδεύει το πακέτο. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται το ρομπότ στη διδασκαλία των Μαθηματικών για τη διδασκαλία εννοιών όπως οι αρνητικοί αριθμοί, περιφέρεια κύκλου, αναλογίες κ.ά. Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν το ρομπότ για την επίλυση προβλημάτων (π.χ. όχημα που κινείται στο χώρο και πρέπει να καλύψει συγκεκριμένη απόσταση ή να διανύσει συγκεκριμένη διαδρομή σε συγκεκριμένο χρόνο). Τον Απρίλιο οι ίδιοι οι μαθητές στα πλαίσια της συμμετοχής στο διαγωνισμό ΤΕΚΕ - Τεχνολογία και Καινοτομία 2018-2019 θα φτιάξουν και θα παρουσιάσουν το δικό τους ρομπότ με θέμα "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας".

  01/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ

  Στο σχολείο μας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μαθήματα ρομποτικής. Κατά την περσινή χρονιά, παιδιά της Στ’ τάξης (οι Robokids) έκαναν μάθημα ρομποτικής σε όλα τα παιδιά του σχολείου, το 2ο και 3ο διάλειμμα. Αποφασίσαμε και φέτος να κάνουμε το ίδιο, όχι όμως το διάλειμμα αλλά 2 απογεύματα την εβδομάδα. Όμως, τα ρομπότ που είχαμε πέρυσι ήταν πολύ μικρά με ελάχιστες δυνατότητες, ειδικά αν θέλαμε να πάμε σε διαγωνισμούς, ενώ τα Engino μας ήταν μόνο 2 και δεν αρκούσαν για όλα τα παιδιά (4-5 ομάδες παιδιών). Το μικρότερο κόστος για ένα καλό εκπαιδευτικό ρομπότ βρήκαμε ότι ήταν 100 ευρώ, ενώ βασιζόταν σε τεχνολογία Arduino. Αφού βρήκαμε κομμάτια Arduino που πωλούνται σε χαμηλή τιμή στο ebay, και αφού μιλήσαμε με ειδικούς, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα κατασκευής του δικού μας εκπαιδευτικού ρομπότ που θα είχε κόστος το μισό σε σχέση με τα ρομπότ της αγοράς. Με αυτό τον τρόπο, με το κόστος που θα αγοράζαμε 2 πακέτα ρομποτικής, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε 4 ρομπότ και να εργαζόμαστε με τους συμμαθητές μας σε ομάδες.

  01/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΕΔΩΝ

  Θα επιχειρηθεί η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του σχολείου μας. Στοχεύουμε στη δημιουργία ημερολογίου (google calendar) το οποίο θα ενημερώνεται με τις δράσεις που προγραμματίζουμε. Επίσης, θα δημιουργήσουμε "εκπαιδευτική γωνιά με εργαλεία ΤΠΕ" τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς για σκοπούς εμπέδωσης και ενίσχυσης. Ακόμα, θα παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό από τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη σχολική μας μονάδα.

  01/11/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α΄

  Η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας στα μαθηματικά και στην εκμάθηση προγραμματισμού/κώδικα. Θα αξιοποιηθούν τα πακέτα engino mini, bee bot or mouse bot, probot, ozobot και η εφαρμογή A.L.E.X. Θα σχεδιαστούν αντίστοιχα σχέδια μαθήματος/φύλλα εργασίας και οι μαθητές θα καλούνται να τα συμπληρώσουν.

  16/10/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ

  Συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Συγκεκριμένα, στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, όλοι οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες ρομποτικής και γραφής κώδικα αξιοποιώντας τις γνώσεις τους για την Υγιεινή Διατροφή. Συγκεκριμένα θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες όπως: (1) Προγραμματισμός της μέλισσας-ρομπότ (BEE BOT) ώστε να δώσουν λύση στα διάφορα αινίγματα σε σχέση με τις τροφές (2) Προγραμματισμός του ποντικού-ρομπότ (ROBOT MOUSE) σε επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα την Υγιεινή διατροφή και(3) γραφή κώδικα με τη χρήση καρτέλων (CODY ROBY) ώστε να προγραμματιστεί ο Ρόμπυ (ένας μαθητής που εκτελεί χρέη ρομπότ) σύμφωνα με οδηγίες που υπάρχουν.

  06/09/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α΄

  Διαμόρφωση αίθουσας σε αίθουσα ρομποτικής και μαθηματικών και ενίσχυση του εξοπλισμού του σχολείου με πακέτα ρομποτικής τεχνολογίας και φορητών συσκευών. Η αίθουσα θα είναι προσβάσιμη από όλους τους μαθητές του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς τόσο του πρωινού ωραρίου όσο και του απογευματινού (προαιρετικό ολοήμερο σχολείο). Επίσης, θα γίνει συστηματική προσπάθεια εξεύρεσης εξοπλισμού από διάφορους φορείς (π.χ. ΤΕΠΑΚ) Η ονομασία της αίθουσας αυτής θα είναι STREAM CLASS. Ο όρος αυτός επιλέχθηκε γιατί περιλαμβάνει όλα τα βασικά πεδία εκπαίδευσης (επιστήμη, τεχνολογία, ανάγνωση και γραφή, μηχανική, τέχνη, μαθηματικά), δηλαδή τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές στον 21ο αιώνα. Η αίθουσα αυτή θα περιλαμβάνει πινακίδες σχετικά με την ιστορική εξέλιξη των ρομπότ και των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τρόπο που να γίνεται μελέτη σχετικών πηγών από τους μαθητές (με τη χρήση QR codes). Η όλη φιλοσοφία διαμόρφωσης και διακόσμησης της αίθουσας θα αφορά και δεξιότητες που προωθεί γενικά το σχολείο, όπως συνεργασία, κριτική και δημιουργική σκέψη.

  01/03/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ Β΄

  Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών και υποβολή τους στο «Φωτόδεντρο Κύπρου».

  07/01/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ Α΄

  (1) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε χρόνο συνεδρίας προσωπικού επιμορφώθηκαν σχετικά με την αξιοποίηση των Tablet στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από παραδείγματα και συγκεκριμένες εφαρμογές. (2) Δειγματική διδασκαλία με τη χρήση tablet στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαιδευτικοί του σχολείου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μάθημα και να συζητήσουν με τον εκπαιδευτή για το μάθημα αλλά και την αξιοποίηση των tablet στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα γίνει προσπάθεια όπως το μάθημα βιντεοσκοπηθεί και παρουσιαστεί σε χρόνο συνεδρίας έτσι ώστε όλο το προσωπικό να έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει. (3) Ετοιμασία εντύπου με χρήσιμα εργαλεία (π.χ. Kahoot, Simplemind, Toontastic 3D, Glogster, Google slides, Wordle, animal4D, Plickers) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έντυπο θα δοθεί στο προσωπικό της σχολικής μονάδας, το οποίο θα σημειώσει τα εργαλεία τα οποία προτίθενται να ενσωματώσουν στην διδασκαλία τους. Στην συνέχεια οι πυρήνες θα παρέχουν στήριξη στους εκπαιδευτικούς στην εκμάθηση των εργαλείων αλλά και στον σχεδιασμό της διδασκαλίας για την ενσωμάτωση τους στο μάθημα. Θα γίνουν συνδιδασκαλίες μεταξύ των εκπαιδευτικών. (4) Ανάρτηση προγράμματος δανεισμού των tablet, σε συνδυασμό με παρουσίαση προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου των tablet, της διαδικασίας δανεισμού, αποθήκευσης και φόρτισης των tablet.

  01/01/2018

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΒ)

  Υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ από αριθμό διαφορετικών εκπαιδευτικών και υποβολή τους στο " Φωτόδεντρο Κύπρου" .

  04/12/2017

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΝΑΡΕΚ" (ΑΡΜΕΝΙΚΟ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

  Εισαγωγή στο Padlet ή/και ClassDojo: Σε μικρές ομάδες οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε μία ή και στις δύο πιο πάνω διαδικτυακές εφαρμογές. Στη συνέχεια οι συνάδελφοι καλούνται να αναπτύξουν μαθησιακές ή και άλλες δραστηριότητες με τα πιο πάνω προγράμματα.To padlet θα χρησιμοποιηθεί και για τις δραστηριότητες etwinning που θα γίνουν τη σχολική χρονιά 2017-2018 στο σχολείο μας. Μέσα από τη δράση αυτή καλύπτονται και στόχοι που αφορούν την κουλτούρα του σχολείου, και ειδικότερα τις στάσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Στόχοι: 1.Να αξιοποιηθούν τα δύο προγράμματα και από άλλους συναδέλφους. 2. Nα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και σε ώρες εκτός σχολείου μέσω του padlet. 3. Nα επιτευχθεί αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών μέσω του class dojo.

  en_GBEnglish