Εργαλειοθήκη SELFIE PTK

BHMA 04.

Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων

Το βήμα αυτό σάς βοηθά να περιγράψετε τις δράσεις προς επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων που εντοπίστηκαν για το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE του σχολείου σας.

Τι περιλαμβάνει αυτό το βήμα

Έχοντας εντοπίσει τις βασικές πτυχές (προτεραιότητες και στόχους) που χρήζουν δράσης για την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας του σχολείου (Βήματα 1-3), είστε πλέον έτοιμοι να αναπτύξετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE που πρόκειται να εφαρμόσει το σχολείο σας.

Σε αυτό το βήμα, θα:

  • Διατυπώσετε έναν κατάλογο δράσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.
  • Ξεκινήσετε την περιγραφή του Σχεδίου Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE, βάσει των αποτελεσμάτων από τα προηγούμενα βήματα (Φάση 1).

Πώς υλοποιούμε το βήμα αυτό;

Το Βήμα 4 περιλαμβάνει την περιγραφή των δραστηριοτήτων που σκοπεύετε να εφαρμόσετε στο Σχέδιο Δράσης του σχολείου σας στη βάση του SELFIE. Το εν λόγω σχέδιο δράσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο βήμα (Βήμα 5), αποτελεί ένα περιεκτικό έγγραφο που σας βοηθά να οργανώσετε, να υλοποιήσετε και να αξιολογήσετε δραστηριότητες.

Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με ανταλλαγή ιδεών που να περιγράφουν συνοπτικά ένα αρχικό σύνολο δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων που έχετε καθορίσει στο Βήμα 3. Μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε μία ή περισσότερες δραστηριότητες προς αντιμετώπιση του κάθε στόχου. Κάποιοι στόχοι ίσως χρειάζονται ένα σύντομο χρονικό διάστημα μερικών μηνών, ενώ άλλοι μπορεί να χρειάζονται πάνω από ένα χρόνο για να επιτευχθούν. Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αυτών, μην πάψετε να διερωτάστε κατά πόσο οι δραστηριότητές σας ανταποκρίνονται όντως στα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων (για παράδειγμα μπορείτε να αντιγράψετε τις προτεραιότητες και τους στόχους σας από το Βήμα 3 στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για να τα έχετε εύκαιρα κατά το βήμα αυτό).

Για να διασφαλίσετε ότι οι δραστηριότητες του σχεδίου δράσης σας καθορίζονται με σωστό και αξιόπιστο τρόπο, μπορείτε να συμβουλευτείτε την προσέγγιση S.M.A.R.T. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound: Η κάθε δραστηρίοτητα, δηλαδή, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη, εφικτή, σχετική με τις υφιστάμενες συνθήκες του σχολείου και την επίτευξη της συγκεκριμένης δηλωμένης προτεραιότητας, και χρονικά προσδιορισμένη (Doran, 1981). Αν μια δραστηριότητα φαίνεται περίπλοκη και δύσκολη να επιτευχθεί, μπορείτε να την μοιράσετε σε μικρότερες ενέργειες που να εφαρμόζονται ευκολότερα και να είναι πιο διαχειρίσιμες.

Αφού έχετε καθορίσει τις δράσεις, κοιτάξτε αν πρέπει να τις ιεραρχήσετε: κάποιες δράσεις μπορεί να εξαρτώνται από άλλες, ή να έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες ή χρονοδιαγράμματα. Επίσης, σκεφτείτε να τις μοιραστείτε και να τις συζητήσετε με άλλους συναδέλφους στο σχολείο για να λάβετε την άποψη και τη συναίνεσή τους προτού προχωρήσετε.

Να θυμάστε ότι αυτό είναι προκαταρκτικό Σχέδιο Δράσης στη βάση του  SELFIE, υπό την έννοια ότι θα το ολοκληρώσετε και θα το βελτιώσετε στα επόμενα βήματα. Επιπρόσθετα, ανά πάσα στιγμή κατά την εφαρμογή του (Φάση 3) μπορεί να παρουσιαστεί η ανάγκη να επανέλθετε και να τροποποιήσετε ή να προσαρμόσετε το σχέδιο δράσης.

Τι υποστήριξη έχουμε για το βήμα αυτό;​

Εργαλεία

Εργαλείο 4.1

Πρότυπο Για Σχέδιο Δράσης Στη Βάση Του SELFIE

Πρότυπο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων. Το πρότυπο διατίθεται σε μορφή MS Word και PDF και οποιοδήποτε σχολείο μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει. Τροποποιήστε το ελεύθερα με βάση τις ανάγκες σας!

Εργαλείο 4.2

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης Σχεδίου δράσης

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης του Σχεδίου δράσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία και εκπαιδευτικές αρχές. Σκοπός της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι να παρέχει στα σχολεία ένα διαδικτυακό χώρο όπου εύκολα μπορούν να αναπτύξουν, να παρακολουθήσουν και να εκτυπώσουν το Σχέδιο Δράσης τους, στη βάση του SELFIE, για τη βελτίωση της ψηφιακής τους ικανότητας. Μακροπρόθεσμα, η πλατφόρμα αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως αποθετήριο για τα σχέδια δράσης του σχολείου (για κάθε σχολική χρονιά), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για μελλοντικά σχέδια δράσης. Παράλληλα, η διαδικτυακή πλατφόρμα έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις εκπαιδευτικές αρχές, να παρακολουθούν την πρόοδο των σχολείων, όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης και να παρέχουν ανατροφοδότηση. Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στους χρήστες που συμμετέχουν στα Προγράμματα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ), μέσα από την Ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΤΕΤ στη διεύθυνση https://tetdashboard.pi.ac.cy. Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν ή να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή πλατφόρμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΤΕΤ.

Συμβουλές

Παραδείγματα

Βίντεο από το #SELFIEPTKMOOC

Σε αυτό το βίντεο του #SELFIEPTKMOOC μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο του #SELFIEPTKMOOC (δείτε το βίντεο από το σημείο 2:38 μέχρι το 4:58), μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς να αναπτύξετε το Σχέδιο Δράσης στη βάση του SELFIE που προτίθεται να υλοποιήσει το σχολείο σας.

Λίστα ελέγχου αποτελεσμάτων​

Κατά την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, θα πρέπει να έχετε:

Βήμα 3

Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και στόχων σχεδίου δράσης

Βήμα 5

Λεπτομερές Σχέδιο & Καθορισμός Μέσων Αξιολόγησης

elGreek